GDPR & AVG Mededeling

WPWORX PRIVACYVERKLARING 2018-05

>>> Ik heb per 1 mei 2018 alle gegevens van projecten die op dat moment niet actief waren verwijderd. < < <

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk mogelijk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens van bezoekers die ik mogelijk verwerk:

 • Voor- en achternaam (bij bestellingen)
 • Adresgegevens (bij bestellingen)
 • E-mailadres (bij bestellingen)
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen of diensten bij je af te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WPWORX) tussen zit.
Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen: Cloudlinux, DirectAdmin, WordPress, Enfold, Nextgen Gallery.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • Maximale bewaartermijn is 3 jaar vanaf de laatste keer dat we contact hadden voor alle door jou aangeleverde persoonsgegevens zoals adres- / contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

 • Functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 • Cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
  gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden.
 • Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 • Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ik beheer geen gebruikersaccounts, namen of wachtwoorden. Het is dan ook niet mogelijk om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschikking een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur mij dan een gespecificeerd verzoek.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij.